شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
صفحه اصلی > اطلاعیه ها و بخشنامه ها 
اطلاعیه شماره 1 ستاد کشوری کنترل و مراقبت کرونا ویروس
اطلاعیه شماره 2 ستاد کشوری کنترل و مراقبت کرونا ویروس
اطلاعیه شماره 3 ستاد کشوری کنترل و مراقبت کرونا ویروس
اطلاعیه شماره 4 ستاد کشوری کنترل و مراقبت کرونا ویروس
راهنمای پیشگیری و کنترل عفونت کارکنان مراکز بهداشتی درمانی
بخش نامه با موضوع نظارت بر بیمارستانهای دارای موارد ابتلا به کرونا
دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید

راهنمای اقدامات بهداشت محیط در مواجه با بیماران مبتلا و افراد مشکوک به کرونا ویروس

 در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی

دانستنی های کروناویروس جدید 2019 (کووید 19)

ویژه آموزش سفیران سلامت خانواده